LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Johan og Fredrik

Noen husOpprettet av Arthur Danielsen jr 2016-11-16 12:10
Av Arthur Danielsen jr

Brødrene Johan og Fredrik Johansen bygde i 1851 hus sammen. Den boligen som står der i dag har en gang vært tomannsbolig.

I dag er det hage sørvest for huset - men der sto en gang et tilbygg hvor Johan Johansen hadde sin bolig
Huset som to av Johan Sandmanns sønner fikk reist på midten av 1800-tallet - matrikkel 8. Der hvor hagen er nå, stod den andre halvdelen av dette huset.

Brødrene hadde vokst opp like i nærheten (matr 16), og de hadde begge seilt som matroser - senere fisket de og drev litt jordbruk på et jordstykke like nord for Støa. En kort periode var også Fredrik los.

Les hele historien  • Kommentarer(0)