LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Sel, makrell og tare

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-05-05 18:23

Av Arthur Danielsen jr.

En fisker fra Loshavn kom sommeren 1880 over en selunge som lå og solte seg på et skjær. Han tok den med til land, noe som medførte at selen og fiskeren ble perlevenner.

I begynnelsen knurret den og viste utilfredshet med sin nye situasjon, i følge Dagbladet fra fredag den 23. juli 1880. Selungen ble likevel snart fortrolig med sine nye omgivelser.

Det varte ikke lenge, skriver avisen, før den ble så glad i menneskenes selskap, "..at den fulgte sin nye Ejer som en Hund, og den gjorde ikke en gang Mine til at ville forlate sitt nye Hjem paa det tørre, uagtet Fiskeren gav den fuld Frihed til at vende tilbage til det vaade Element."

Her fra Holmen var det gode tider for eksport av tareaske tidlig på 1900-tallet. Avisene kan også fortelle om et visst særpreg hos selfangere og makrellfiskere fra Loshavn.


Selfangeren fra Loshavn synes definitivt ikke å ha vært som andre selfangere, men det ser ut til at makrellfiskerne i Loshavn på denne tiden også har skilt seg ut fra andre fiskere - ihvertfall på Lista.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post144

En lusen havn

Generelle artiklerOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-04-11 09:54
Av Arthur Danielsen jr

Selv om Loshavn helt åpenbart har vært losenes havn, er det faktisk tvilsomt om det er opprinnelsen til navnet.

1700-tallet skrev man Luciehavn, Luushafn eller Lusehafn, senere Luushavn og Lushavn. Opphavet ser ut til å ha sammenheng med det gammelnorske ordet "lutse" - lusen eller liten. Det har blitt antatt det kan komme av at det rett og slett var en liten havn.

Loshavn kan ha blitt sett på som den lille havnen som står i motsetning til den store havnen i Eikvåg.


Havna i Eikvåg var bedre, men det var mer moro i Loshavn enn i Eikvåg. At det var mindre livlig i Eikvåg fikk Jonas Lund og tollbetjent Claus Andreas Urbye æren for. De var strenge menn, ble det sagt, som ikke ville ha for mange drikkestuer i nærheten.


Det finnes flere teorier. Constantius Flood (1837-1908) har gitt følgende forklaring på de navneendringer som har funnet sted: "Det fordums Luciehavn, som i Dagligtalen ble til Lushavn, hvad gav Anledning til Havnens nuværende navn.."

Flood mente at man "for Sirligheds Skyld" hadde tilladt å benytte Lushavn istedet for Luciehavn, og konkluderte: "Det er altsaa Opprindelsen til navnet Lodshavn, som nu sædvanligvis benævnes af folk både med og uden Smag for det sirlige."

I en reiseskildring i Dagbladet fra 10. august 1884, lanseres en annen navnetori av en anonym skribent: "..St. Luciæ Havn er bleven til Lushavn."

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post143
Neste »