LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Gamle avisnotiser

HendelserOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-02-01 16:03
Av Arthur Danielsen jr

Gjennom årenes løp har Loshavn blitt nevnt i landets aviser gjennom ulike notiser. Et dypdykk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv avdekker blant mye annet et lokalt jordskjelv, nye jernstaker i Storsundet - og Norges eldste kvinne.

I avisen med det lange navnet Christiansands Adresse-Contoirs Efterretninger, kunngjør Amtmann Cederfeld Simonsen den 3. februrar 1809, at "..følgende strandet Gods er funden og indbjerget i Lister og Mandals Amt."

Her listes det opp uheldige skippere og loser fra amtet som har blitt funnet på et skjær, en holme eller drivende rundt i et ramponert skip. Alf Jacob Torkildsen fra Loshavn var en av dem, og han ble funnet strandet på Revøy med sin nybygde slupp, med masten brukket og "meget ramponeret". Skipet var utrustet til kaper med to kanoner.

I samme avis noen år senere, fra 17. desember 1814, kunngjøres en auksjon hvor kaperskuta "Admiral Lütken" skal selges. Auksjonen skulle avholdes onsdag 8. februar 1815 kl 10.00. Båten opplyses å være i "..complet Stand, med nyt Inventarium."


John Jonassen, som bodde her på Holmen, hadde kaperbrev på kutteren "Admiral Lütken". Skipet ble solgt på auksjon den 8. februar 1815, i følge en avis fra denne tiden. Rederne fikk hele 39 747 riksdaler for den tidligere kaperskuta.

Norsk Handels Tidende kunne den 10. april 1841 berette om "et temmelig stærkt" jordskjelv i farsundsområdet den 3. april samme året - mellom klokken 16 og 17 om ettermiddagen. Følgende blir tydelig poengtert: "I Lodshavn og Egvaag fornam man ogsaa dette Jordskjelv." I de husene hvor man merket rystelsene - "dirrede alt Indboe" - og hos enkelte - "sprang endogsaa Dørene op." Forskrekkelsen varte i cirka 5 minutter.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post141

Da D/S «Constitutionen» anløp Loshavn

BegivenheterOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-01-24 12:49
Av Arthur Danielsen jr

Dampskipet «Constitutionen» hadde i 1830-årene stoppested i Loshavn på sin rute mellom mellom Kristiansand og Bergen. Det var først i 1837 at skipet begynte å anløpe Farsund.

Avisen Den norske Rigstidende kunngjorde den 5. april i 1832 at dampskipet Constitutionen i løpet av sommeren skulle gjøre to turer mellom Kristiansand og Bergen - i tillegg til sin faste rute mellom Kristiania og Kristiansand:

"Saaledes, at Fartøyet udgaaer fra Christiansand Fredagen den 15de Juni, og Tirsdagen den 10de August, samt fra Bergen Tirsdagen den 26de Juni og Tirsdagen den 21 August."

Hjuldamperen skulle dra fra Kristiansand svært tidlig om morgenen, og ankomme Loshavn på formiddagen. I mellomtiden hadde båten vært innom Kleven utenfor Mandal. Fra Loshavn gikk turen videre til Egersund, som skulle anløpes mellom klokken 16 og 19. Båten skulle være tilbake i Loshavn torsdagen etter på sin retur fra Bergen. I følge rutetabellen ville det være mellom klokken 9 og 12 om morgenen.

Det var nok litt av en begivenhet i Loshavn når selveste "Constitutionen" kom hit. Antagelig har det 30 meter lange skipet ankret opp på Flåma rett utenfor havnebassenget, eller i selve havnen, for så å la en mindre båt frakte post og mennesker til og fra land.


Dette var ikke noe engangstilfelle: En tilsvarende rutetabell ble kunngjort i samme avis 13. mars i 1836. Det som skiller disse to rutetabellene er at Kirkehavn på Hidra i 1836 er oppført som stoppested i tillegg til Kleven og Egersund. Flere rutetabeller og passasjerlister forteller om regelmessighet med anløp Loshavn i disse årene.

Passasjerene ble bedt om å henvende seg til stedets postkontor eller hos fartøyets kommisjonærer: "Hvor i mod Fragtens ærleggelse erholdes et Adgansgkort, der viser, hvilken Plads man har betinget sig, samt Betingelsesstedet."

Det fantes også steder som ikke hadde slike kommisjonærer:

"Da der i Lotshavn, Kirkehavn, Hougesund og Mosterhavn ingen Commisionairer ere antagne, saa have de, der ønsker at afgaae med Fartøiet fra bemeldte steder, at erlægge Fragten m.m. til Fartøiets Chef."

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post140
« ForrigeNeste »