LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

En lusen havn

Generelle artiklerOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-04-11 09:54
Av Arthur Danielsen jr

Selv om Loshavn helt åpenbart har vært losenes havn, er det faktisk tvilsomt om det er opprinnelsen til navnet.

1700-tallet skrev man Luciehavn, Luushafn eller Lusehafn, senere Luushavn og Lushavn. Opphavet ser ut til å ha sammenheng med det gammelnorske ordet "lutse" - lusen eller liten. Det har blitt antatt det kan komme av at det rett og slett var en liten havn.

Loshavn kan ha blitt sett på som den lille havnen som står i motsetning til den store havnen i Eikvåg.


Havna i Eikvåg var bedre, men det var mer moro i Loshavn enn i Eikvåg. At det var mindre livlig i Eikvåg fikk Jonas Lund og tollbetjent Claus Andreas Urbye æren for. De var strenge menn, ble det sagt, som ikke ville ha for mange drikkestuer i nærheten.


Det finnes flere teorier. Constantius Flood (1837-1908) har gitt følgende forklaring på de navneendringer som har funnet sted: "Det fordums Luciehavn, som i Dagligtalen ble til Lushavn, hvad gav Anledning til Havnens nuværende navn.."

Flood mente at man "for Sirligheds Skyld" hadde tilladt å benytte Lushavn istedet for Luciehavn, og konkluderte: "Det er altsaa Opprindelsen til navnet Lodshavn, som nu sædvanligvis benævnes af folk både med og uden Smag for det sirlige."

I en reiseskildring i Dagbladet fra 10. august 1884, lanseres en annen navnetori av en anonym skribent: "..St. Luciæ Havn er bleven til Lushavn."

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post143

Feil om Færøytårnet

NyheterOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-03-14 09:15
Av Arthur Danielsen jr

Farsund kommune vurderer i sin forvaltningsplan for Færøy å bygge steinbrygge med fortøyningsbolter på øyas nordøstside, og overnattingsmuligheter i Færøytårnet. Kommunens beskrivelse av historien til det karakteristiske landkjenningsmerket på Færøy er imidlertid helt feil.

I planen skriver kommunen følgende om Færøytårnet:

"For å skille Søre Katland fyr fra de øvrige ble det montert et speilfyr på Færøy. Det ble bygget et stort tårn med speil som skulle reflektere lyset fra Katland fyr. Forsøket ble ikke vellykket. l dårlig vær ble effekten av speilet sterkt redusert. Speilet ble tatt vekk, men tårnet sto igjen."

Faktisk er det slik at Færøytårnet ble oppført etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet i 1797. Det ble bygget som landkjenningmerke for skipstrafikken. Katland fyr ble bygget i 1878 - altså 81 år senere.

Farsund kommune har spenstige planer om å gjøre det mulig for overnatting i Færøytårnet, og bygging av steinbrygge på den nordøstlige siden av Færøy.


Farsund kommune ser ut til å ha brukt en rapport om statens kulturhistoriske eiendommer fra 2009 som kilde. Rapporten var en del av en landverneplan for maritim infrastruktur, og det ser ut til å være her feilen dukket opp første gang.

Les mer i Loshavnsbloggen


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post142
« ForrigeNeste »