LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Feil om Færøytårnet

NyheterOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-03-14 09:15
Av Arthur Danielsen jr

Farsund kommune vurderer i sin forvaltningsplan for Færøy å bygge steinbrygge med fortøyningsbolter på øyas nordøstside, og overnattingsmuligheter i Færøytårnet. Kommunens beskrivelse av historien til det karakteristiske landkjenningsmerket på Færøy er imidlertid helt feil.

I planen skriver kommunen følgende om Færøytårnet:

"For å skille Søre Katland fyr fra de øvrige ble det montert et speilfyr på Færøy. Det ble bygget et stort tårn med speil som skulle reflektere lyset fra Katland fyr. Forsøket ble ikke vellykket. l dårlig vær ble effekten av speilet sterkt redusert. Speilet ble tatt vekk, men tårnet sto igjen."

Faktisk er det slik at Færøytårnet ble oppført etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet i 1797. Det ble bygget som landkjenningmerke for skipstrafikken. Katland fyr ble bygget i 1878 - altså 81 år senere.

Farsund kommune har spenstige planer om å gjøre det mulig for overnatting i Færøytårnet, og bygging av steinbrygge på den nordøstlige siden av Færøy.


Farsund kommune ser ut til å ha brukt en rapport om statens kulturhistoriske eiendommer fra 2009 som kilde. Rapporten var en del av en landverneplan for maritim infrastruktur, og det ser ut til å være her feilen dukket opp første gang.

Les mer i Loshavnsbloggen


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post142

Gamle avisnotiser

HendelserOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-02-01 16:03
Av Arthur Danielsen jr

Gjennom årenes løp har Loshavn blitt nevnt i landets aviser gjennom ulike notiser. Et dypdykk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv avdekker blant mye annet et lokalt jordskjelv, nye jernstaker i Storsundet - og Norges eldste kvinne.

I avisen med det lange navnet Christiansands Adresse-Contoirs Efterretninger, kunngjør Amtmann Cederfeld Simonsen den 3. februrar 1809, at "..følgende strandet Gods er funden og indbjerget i Lister og Mandals Amt."

Her listes det opp uheldige skippere og loser fra amtet som har blitt funnet på et skjær, en holme eller drivende rundt i et ramponert skip. Alf Jacob Torkildsen fra Loshavn var en av dem, og han ble funnet strandet på Revøy med sin nybygde slupp, med masten brukket og "meget ramponeret". Skipet var utrustet til kaper med to kanoner.

I samme avis noen år senere, fra 17. desember 1814, kunngjøres en auksjon hvor kaperskuta "Admiral Lütken" skal selges. Auksjonen skulle avholdes onsdag 8. februar 1815 kl 10.00. Båten opplyses å være i "..complet Stand, med nyt Inventarium."


John Jonassen, som bodde her på Holmen, hadde kaperbrev på kutteren "Admiral Lütken". Skipet ble solgt på auksjon den 8. februar 1815, i følge en avis fra denne tiden. Rederne fikk hele 39 747 riksdaler for den tidligere kaperskuta.

Norsk Handels Tidende kunne den 10. april 1841 berette om "et temmelig stærkt" jordskjelv i farsundsområdet den 3. april samme året - mellom klokken 16 og 17 om ettermiddagen. Følgende blir tydelig poengtert: "I Lodshavn og Egvaag fornam man ogsaa dette Jordskjelv." I de husene hvor man merket rystelsene - "dirrede alt Indboe" - og hos enkelte - "sprang endogsaa Dørene op." Forskrekkelsen varte i cirka 5 minutter.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post141
« ForrigeNeste »