LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Grådige loser?

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-03-10 10:46
Av Arthur Danielsen jr


Tidlig om morgenen, den 25 desember 1867, oppdaget Loshavns loser et skip i vanskeligheter rett utenfor havnebassenget, men losenes pengekrav for å redde det vanstyrte skipet ser ut til å ha blitt dårlig mottatt.

Straks skipet ble observert, dro losene ut for å bringe det til havn. Da de kom ombord oppdaget de raskt at skipet var uten mannskap.

Det var 14 loser registrert i Loshavn på den tiden denne hendelsen som er beskrevet her fant sted, i følge folketellingene. De fleste av dem bodde langs bryggene.


Kapteinen og hans besetning hadde kommet inn mellom skjærene om natten, og vurderte situasjonen som så dramatisk at de valgte å forlate skipet og søke tilflukt på en holme.

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post148

Sel, makrell og tare

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-05-05 18:23

Av Arthur Danielsen jr.

En fisker fra Loshavn kom sommeren 1880 over en selunge som lå og solte seg på et skjær. Han tok den med til land, noe som medførte at selen og fiskeren ble perlevenner.

I begynnelsen knurret den og viste utilfredshet med sin nye situasjon, i følge Dagbladet fra fredag den 23. juli 1880. Selungen ble likevel snart fortrolig med sine nye omgivelser.

Det varte ikke lenge, skriver avisen, før den ble så glad i menneskenes selskap, "..at den fulgte sin nye Ejer som en Hund, og den gjorde ikke en gang Mine til at ville forlate sitt nye Hjem paa det tørre, uagtet Fiskeren gav den fuld Frihed til at vende tilbage til det vaade Element."

Her fra Holmen var det gode tider for eksport av tareaske tidlig på 1900-tallet. Avisene kan også fortelle om et visst særpreg hos selfangere og makrellfiskere fra Loshavn.


Selfangeren fra Loshavn synes definitivt ikke å ha vært som andre selfangere, men det ser ut til at makrellfiskerne i Loshavn på denne tiden også har skilt seg ut fra andre fiskere - ihvertfall på Lista.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post144
Neste »