LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Sel, makrell og tare

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-05-05 18:23

Av Arthur Danielsen jr.

En fisker fra Loshavn kom sommeren 1880 over en selunge som lå og solte seg på et skjær. Han tok den med til land, noe som medførte at selen og fiskeren ble perlevenner.

I begynnelsen knurret den og viste utilfredshet med sin nye situasjon, i følge Dagbladet fra fredag den 23. juli 1880. Selungen ble likevel snart fortrolig med sine nye omgivelser.

Det varte ikke lenge, skriver avisen, før den ble så glad i menneskenes selskap, "..at den fulgte sin nye Ejer som en Hund, og den gjorde ikke en gang Mine til at ville forlate sitt nye Hjem paa det tørre, uagtet Fiskeren gav den fuld Frihed til at vende tilbage til det vaade Element."

Her fra Holmen var det gode tider for eksport av tareaske tidlig på 1900-tallet. Avisene kan også fortelle om et visst særpreg hos selfangere og makrellfiskere fra Loshavn.


Selfangeren fra Loshavn synes definitivt ikke å ha vært som andre selfangere, men det ser ut til at makrellfiskerne i Loshavn på denne tiden også har skilt seg ut fra andre fiskere - ihvertfall på Lista.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post144

Antoni van der Lagen Tønnessen

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2016-11-16 16:09
Av Arthur Danielsen jr

Antoni van der Lagen Tønnessen søkte i 1866 myndighetene i Farsund om å få drive landhandel i Loshavn. Han fikk avslag.

Formannskapet i Farsund mente at uthavnene - altså Loshavn og Eikvåg - hadde så nær beliggenhet til byen, at det ville være fullt mulig for de som bodde der å få tilstrekkelig forsyning.

Antoni van der Lagen Tønnessen (1815-1875), og kona Sara Helene Reinertsdtr (1817-1893)

Viljen til å beskytte byens kjøpmenn har nok vært stor i en tid hvor det frie næringsliv hadde stramme kår. Regelen var slik at man måtte søke om bevilling innenfor en radius av en mil fra byen.

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post123
Neste »