LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Bading i hummerbrønnen sommeren 1934

Loshamns bilderOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-10-05 09:57
Av Alf-Arian Loshamn


Hummerbrønnen ved Store Laumeholmen ble laget i 1900 av Oluf Christen Olsen og Ritsjer Tønnessen. Like etter at den var tatt i bruk, ble den ødelagt i en storm. Brønnen ble aldri reparert.

Utover 1900-tallet ble hummerbrønnen et populært badested. Vannet var alltid varmere her og det var fint å stupe fra kantene.


Fra venstre: Tordis Olsen, Bjørg Henriksen, Johanna Olsen, Lilly Olsen og Ellen Olsen. På land står Maggi Hansen klar til å stupe ned i brønnen. Bildet ble utlånt til Billedmappen Loshavn Eikvåg av Johanna Hansen.Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post145

Familien Jølle på Sandøy

Loshamns bilderOpprettet av Arthur Danielsen jr 2017-01-18 09:48
Av Alf-Arian Loshamn

Fra 1911 til 1919 bodde familien Jølle i det østre huset på Sandøy. Jakob A. Jølle (1868-1928) var utdannet maskinist. Han var oppvokst på Jølle.

Da han bodde på Sandøy, arbeidet han på en dykkerbåt som tok opp skrapjern fra skipsvrak. Kona hadde pikenavn Hanne Helgesen (1879-1979). Hun kom fra Eigerøya ved Egersund.

Familien Jølle med venner utenfor huset sitt på Sandøy i 1913. Fra venstre: Jakob Jølle, Martin P. Hansen, Eli Tomstad, Elise Jølle. Karoline Jølle, Leonard Olsen og Sofie Olsen. Bildet er utlånt av Anders Jølle.


Som de fleste i Loshavn hadde Jølle noen sauer. I tillegg hadde de ei ku, Dagros. Det var ikke nok fôr til kuene på eiendommen på Sandøy. Resten fikk de ved å slå noen av de store gresslettene på Prestøy. Når sauene skulle slaktes, kom Martin P. Hansen fra Jåtog. Martin var en liten, kraftig kar. Hver høst var han flere dager i Loshavn for å slakte. Han bodde ofte hos Jølle på Sandøy.

Jakob hadde en stor båt som hadde flere kallenavn. "Jøllebåten," "Dykkerbåten til Jølle" eller "Lusa". Det siste kallenavnet fikk båten fordi den ikke gjorde så stor fart. Den må ha vært en av de første motoriserte båtene i Loshavn. Jølle hadde kjøpt båten vestpå før han flyttet til Sandøy.

Les hele historien  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post139
Neste »