LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Klara

Noen kvinnerOpprettet av Arthur Danielsen jr 2016-11-16 10:45
Av Arthur Danielsen jr

Klara van der Lagen fra Eikvåg giftet seg som 15-åring i 1805 med den 34 år gamle enkemannen Tønnes Olsen. Hun flyttet inn i hans hjem på Holmen.

I det ene av de to husene (matrikkel 31 og 32) som sto tett i tett på Holmen i Loshavn, var Klara og Tønnes Olsen bosatt (matr 31). Det er bare ruiner igjen av de hus som har stått på Holmen.

Klara (1790-1869) var datteren til Antoni van der Laken. Han var en nederlandsk matros som i det franske revolusjonsår 1789 giftet seg med enken Lisbeth Andersdatter, og bosatte seg i Eikvåg.

Tønnes Olsens (1771-1822) første kone døde i barselseng, og det gjorde samtidig barnet også. På Holmen stod det to hus, tett i tett. I 1801 bodde Tønnes der sammen med sin yngre bror Niels. I dag er det bare ruiner igjen av det som har vært av hus der.

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post89

Marie Berentsen

Noen kvinnerOpprettet av Arthur Danielsen jr 2016-11-16 09:37
Av Arthur Danielsen jr

Tønnes Lorentz Berentsen, som overtok sine foreldres hus i 1865, giftet seg i 1881 med enken Marie Fredriksen.

Da Tønnes (f. 1830) døde i 1912, og Marie igjen ble ble enke, flyttet hun til et hus som hun og Tønnes eide i Myra. Det var en eiendom som svigerfaren Bernt Johannessen hadde drevet noe gårdsdrift på, og som lå i utkanten av Loshavn - på veien mot Eikvåg. Her drev Marie Berntsen (f. Jakobsen) gård.
Tønnes og Marie Berentsens hus i Loshavn, som i dag eies av Trygve Sundt. Det ble bygget i 1810 av Tønnes Berentsens bestefar Tønnes Tønnessen.

Hun var født i Nissedal i Telemark i 1848, og ble boende i Myra til hun døde i 1935. Tønnes og Marie bodde vekselsvis i det store huset på brygga og i Myra. Huset i Loshavn solgte hun i 1917.

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post79

Selma

Noen kvinnerOpprettet av Arthur Danielsen jr 2016-11-15 16:16
Av Arthur Danielsen jr

Selma Marie Fredriksen var særdeles aktiv i Loshavns kvinneforeninger. Det var flere slike foreninger i Loshavn.

Selma Marie Fredriksen foran sitt hus. Hun var svært aktiv i Loshavns ulike kvinneforeninger. De betydde så mye for henne, ble det sagt, at hun sa nei til et frieri - fordi et ja kunne bety at hun måtte oppgi sine foreningsaktiviteter.

I 1901 ble 'Den Yngre Kvindeforening' stiftet. Noen år tidligere hadde noen kvinner startet 'Kvindeforeningen,' som fra nå av ble kalt 'Den Eldre Kvindeforening'. Etterhvert som medlemmene ble gamle fortsatte de med å skifte navn: 'Den Gamle Kvindeforening,' 'Den Gamle Forening' - og til slutt - 'De Gamle.'

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post64
« ForrigeNeste »