LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Gjest Baardsens Loshavnsbesøk

HendelserOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-02-13 13:40
Av Arthur Danielsen jr.

Gjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet


Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn til Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag:

"Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag".

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post147

Forlis ved Færøy

HendelserOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-02-06 14:08
Av Arthur Danielsen jr


På nyåret i 1896 forliste et skip på utsiden av Færøy like utenfor Loshavn. Skipet ble identifisert ved hjelp av en salmebok og biter av et navnebrett.

Den 16. januar dette året oppsøkte Arian Danielsen og Reinert Tønnesen lensmannen i Vanse, og kunne rapportere at de hadde funnet et forlist fartøy ved Færøy. Fartøyet så ut til å være en engelsk kutter.


Det var Arian Danielsen og Reinert Tønnesen som oppdaget det forliste skipet på nyåret i 1896. De var naboer på vestsiden av Loshavn. Arian Danielsen bodde i huset til venstre, og Reinert Tønnesen like ved siden av.


Dagen etter rapporterte lensmannen videre til fogden i Lister om besøket fra Loshavn:

"De medbrakte en salmebok og et bord av akterspeilet som var funnet blant vrakresetene, og de opplyste at en del av lasten var innberget på Kalven eller var blitt fraktet inn til Loshamn".

En salmebok hvor det stod navnet "Knudiane Sivertsen" i, var en viktig kilde til å identifisere skipet. På en bit av akterspeilet sto det malt bokstaven "M", og det eneste man kunne se på hjemstadslinjen var "..ger..."

Les hele historien

  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post146
Neste »