LOSHAVNSiDENE

LOSHAVNSiDENE

Grådige loser?

NæringsveierOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-03-10 10:46
Av Arthur Danielsen jr


Tidlig om morgenen, den 25 desember 1867, oppdaget Loshavns loser et skip i vanskeligheter rett utenfor havnebassenget, men losenes pengekrav for å redde det vanstyrte skipet ser ut til å ha blitt dårlig mottatt.

Straks skipet ble observert, dro losene ut for å bringe det til havn. Da de kom ombord oppdaget de raskt at skipet var uten mannskap.

Det var 14 loser registrert i Loshavn på den tiden denne hendelsen som er beskrevet her fant sted, i følge folketellingene. De fleste av dem bodde langs bryggene.


Kapteinen og hans besetning hadde kommet inn mellom skjærene om natten, og vurderte situasjonen som så dramatisk at de valgte å forlate skipet og søke tilflukt på en holme.

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post148

Gjest Baardsens Loshavnsbesøk

HendelserOpprettet av Arthur Danielsen jr 2018-02-13 13:40
Av Arthur Danielsen jr.

Gjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet


Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn til Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag:

"Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag".

Les hele historien


  • Kommentarer(0)//www.loshavnsidene.net/#post147
Neste »