KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


En bolig på et skjær

OversiktOpprettet av Arthur Danielsen jr fr., februar 24, 2017 09:28:20

På det lille skjæret søndre Katland i farvannet mellom Lindesnes og Lista står et fyrhus som har bistått mange skip opp igjennom årenes løp. Fyret ble oppført i 1878.

Stortinget bevilget i mars året før den siste av to bevilgninger som tilsammen utgjorde kr 28 800,- til byggingen av det som ikke kun skulle være et fyr, men som også skulle bli en bolig plassert på et skjær i daværende Spind kommune. Under byggeperioden var det 2 kroner dagen å tjene til den som ville ro ut stein og sand til støpingen av bygningen, som var bebodd i 70 år - med syv fyrvoktere og deres familier.

Fyrvokterne
Abraham Severin Tønnessen fra Loshavn var den første som bosatte seg der. Da han ble Katlands første fyrvokter var det altså en lokalkjent som flyttet inn der 1. september 1878.

Iver Martin Unsgaard fra Trondheim overtok jobben etter at Tønnessen ble fyrvokter på Slotterøy i Hordaland. I likhet med Abraham hadde Unsgaard tidligere vært skipsfører. Sammen med sin kone Hanne og sitt yngste barn, datteren Ane, flyttet han til Katland i 1890. Unsgaard skulle bli der til sin død 21. november 1903, 71 år gammel.


Bildet viser et sjeldent øyeblikk - et nyoppusset fyrhus med vinduene på vidt gap, og stor aktivitet. Det er fra sommeren 2015, like før konserten som fyrets venneforening arrangerte der. Det var 600 tilskuere tilstede på skjæret denne kvelden. Aslaug Tønnesen Kjerstad, datteren til Katlands siste fyrvokter, var omviser i huset før konserten startet.


Jens Peter Melgaard Sørensen ble ansatt tidlig i 1904. Han hadde bakgrunn både som skipper og gårdsbestyrer i en leiegård i Kristiania. Melgaard Sørensen og kona Caroline ble boende der i 10 år.

Sigvald Tønnessen, en tidligere matros på den legendariske seilskuta "Skomvær", og sønn av den første fyrvokteren, ble ansatt i 1914 som fyrvokter. Han ble der i fem år. Det første året var han midlertidig ansatt.

John Doreus Tønnesen var den neste. Han og kona Torborg, og deres tallrike familie, var bosatt på fyret i årene mellom 1919 og 1928.

Samuel G. Lande flyttet inn som nyansatt fyrvokter i begynnelsen av 1929, og ble der i fem år. Han var enkemann, og hadde med seg to tenåringssønner, og en svigerinne - som senere ble hans kone.

Emanuel Tønnesen kom dit i 1934 sammen med sin kone Emily og fire små barn. Mens de var bosatt der, fikk de en sønn til. Emanuel hadde tidligere vært med i besetningen på Roald Amundsens skip "Maud" over Nordøstpassasjen. Dette ble den siste fyrvokterfamilien som var bosatt på Katland.

I nesten 70 år bodde det folk på Katland. Fyret ble fraflyttet sommeren 1948, og Leonard Olsen fra Loshavn ble da tilsatt som oppsynsmann. Siden den gang har det ikke vært særlig aktivitet i fyrhuset, utenom i en periode da sjøspeiderne i Farsund brukte stedet.

De siste årene har det likevel vært mye positiv vitalitet rundt fyret på søndre Katland i regi av foreningen "Venner av søre Katland fyr," som har gjort en utrettelig og helt avgjørende innsats for at fyret nå er renovert.


Mer om: Venner av søre Katland fyr  • Kommentarer(0)