KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


Detaljstyrt

DagliglivetOpprettet av Arthur Danielsen jr on., november 23, 2016 18:33:59
Det var ikke mye som kunne gjøres på fyret uten godkjennelse fra fyrdirektøren. I det hele tatt er det påfallende hvor mye detaljer fyrdirektørens kontor i Oslo engasjerte seg med.

Forespørsler fra de ulike fyrvoktere opp i gjennom årene har det blitt mange av vedrørende maling som skal brukes til vedlikeholdsarbeid, eller tau - nøye beskrevet hvor mange meter som var nødvendig.


Uvær og vinterstormer har tæret på bygningen opp igjennom årene. Fyrvokterne måtte be om lov til å gjøre selv det mest nødvendige av vedlikeholdsarbeid.

Et brev fra fyrvokter Sigvald Tønnesen 2/11-1918 til fyrdirektøren i Kristiania gir et eksempel på dette:

"Efter som lodsnoren til klippen nu er utslitt, så bedes de herved om at sende mig en ny. Den må være av fleksibel wire, lengden er 6 1/2 favn, skulde det være nødvendigt at oppgi tykkelsen så skal jeg sende et stykke av den gamle linen som prøve, men jeg går ut fra at de på fyrkontoret har rede på hvor tyk den skal være. Vedlagt vaktjournal oktober."

I et annet brev fra samme året, gjorde Sigvald fyrdirektøren oppmerksom på følgende: «den tilsendte hvidmaling blev ikke nok.» Tydeligvis var fyrvokterens handlingsrom noe begrenset, og det ser ut til at dette er noe som har blitt svekket over tid. På Katland har det vært nok av reparasjonsbehov som plutselig har oppstått som følge av de ekstreme værforholdene. Da har de altså kommet i en situasjon at de måtte be om lov til å kunne foreta selv de mest nødvendige reparasjoner.

Det ser ut til at reparasjon og vedlikehold var en større del av fyrvokternes ansvarsområde tidligere - og utgiftene de hadde i denne forbindelse ble de på forhånd kompensert for gjennom en økonomisk ramme. Når dette ansvaret senere ble redusert, og med det også kompensasjonen, er det kanskje begripelig at fyrvokteren sikret seg at utgiftene ble dekket - nettopp ved å innhente tillatelse på forhånd.

Mer om
Sigvald
Lønnen  • Kommentarer(0)//katlandfyr.loshavnsidene.net/#post12