KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


Sigvald

FyrvokterneOpprettet av Arthur Danielsen jr on., november 23, 2016 18:27:22

Å være bosatt på Katland må ha vært en tøff tilværelse - det kunne nok titt og ofte tære på både humør og helse.

Da Sigvald Tønnessen (1870-1964) sa opp sin stilling på Katland fyr i 1919, begrunnet han det blant annet på denne måten:

"..at min hustru kommer herfra mens hun endnu har noget tilbage af sin helbred."

Det sier kanskje noe om at det ikke alltid var like lett å bo isolert på et skjær i værharde omgivelser. Sigvalds kone Antonia (1868-1953) hadde blant annet begynt å få giktplager. Han giftet seg med henne i 1917, mens han var bosatt på Katland. Sigvald sa selv at hun ble "allright" etter at han sa opp jobben og flyttet til fastlandet.

Sigvald Tønnesen på sine eldre dager. Han hadde også bodd på fyret som barn, da faren hadde samme jobben 35 år tidligere.


Sigvald ble født i Loshavn i 1870, og moren hans døde kort tid etter. Hans far ble Katlands første fyrvokter i 1878, noe som innebar at Sigvald hadde viktige barneår på fyret.

Han reiste tidlig til sjøs, og ble til slutt skipper. Blant annet førte han «Løvstakken» av Bergen. Som ung matros var han en av besetningen på den legendariske seilskuta «Skomvær». Halvannet år tilbragte han på skuta som ennå regnes for å være tidenes største norske seilskip.

Første året på Katland var Sigvald midlertidig ansatt, men da han ble fast ansatt i 1915 hadde han planene klare for forbedringer. I tiltredelsesbrevet foreslo han å reparere båtopptrekket som "..af sjøen blev sønderslået sist vinter." Han ba også om å få tilsendt malingsaker for innendørs oppussing. Søndre stue og spisskammer trengte nemlig å pusses opp.

Etter at Sigvald hadde forlatt Katland, og flyttet inn i familiens gamle hus i Loshavn, sendte han en søknad til Fyrdirektøren i Kristiania hvor han ba om å få refundert utgifter til en øyelege han hadde oppsøkt. Beløpet var på hele 552 kroner og 90 øre, en betydelig sum den gangen. Kravet ble begrunnet med at han mente han hadde blitt skadet under tjenesten ved fyret. Han fikk avslag.

I Loshavn ble han og Antonia boende resten av sine liv.

Mer:
Sigvald I

Sigvald II
Detaljstyrt
Faren Abraham
  • Kommentarer(0)//katlandfyr.loshavnsidene.net/#post11