KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


Krigstid

KrigenOpprettet av Arthur Danielsen jr on., november 23, 2016 18:25:17

Fredag 5. juli 1940 kom en tysk marineoffiser, havnefogden og den lokale los ut til Katland og underrettet fyrvokteren om at fyret nå var underlagt tysk kommando.

Det fikk følgende konsekvenser:

- Fyret skulle være under tysk kommando når det gjaldt hvorvidt fyret skulle tennes eller slukkes.
- Fyret måtte til enhver tid - og på kortest mulig varsel stå klar til benyttelse.
- Beskjed om tenning eller slokking av fyret skulle komme fra enten havnefogden eller losen.
- Fyret måtte aldri forlates.
- Kone og barn måtte evakueres.


Emanuel Tønnessen fikk et par uker etter krigsutbruddet, og fyret var slukket, en gang besøk av tyskerne som påstod at lykta hadde vært tent. Fyrvokteren benektet dette, og hevdet at det nok hadde vært sollyset som hadde spilt dem et puss og gitt refleksjoner i prismene i lykta.


Etter krigsutbruddet ble altså fyret slukket på grunn av blendingsreguleringen. Fyret måtte evakueres, og Tønnesens familie fant seg husvære på Langøy i Spind. Emanuel selv måtte likevel bli på sin post i tilfelle de tyske myndigheter skulle ha behov for å benytte fyret, og i 1941 ble den 16 år gamle sønnen Emil tilsatt som reserveassistent og bisto faren. Han ble godkjent som "innleid hjelp" under disse spesielle forhold, selv om han var svært ung. Lønna var seks kroner dagen, og 60 øre for ekstra vedlikeholdsarbeid.

Mye av tilværelsen under krigen besto i å skaffe mat. Det var mangel på alt. Derfor kunne fisk, krabber, hummer og alker være til god hjelp som byttemiddel for å skaffe seg egg, melk og smør på gårdene i området.

Vinteren 1943 fant de faktisk flere kasser smør drivende i sjøen. Smøret, som tilsynelatende hadde flytt opp fra lasterommet til en torpedert båt, luktet ille etter lang tid i sjøen. Etter at det ytre laget ble skåret vekk, viste det seg at innholdet var velegnet til såpeproduksjon.

Mer om:
Tønnesen
Vikarene
Matauk på Katland  • Kommentarer(0)//katlandfyr.loshavnsidene.net/#post10