KATLAND FYR

KATLAND FYR

- en krevende utpost


Vikarene

ArbeidsstyrkenOpprettet av Arthur Danielsen jr on., november 23, 2016 17:31:44

Skulle fyrvokteren på Katland ha ferie, måtte vikar godkjennes. Det var slett ikke alltid den som fyrvokteren foreslo falt i smak.

Sommeren 1916 ble Sigvald Tønnessens forslag til ferievikar avvist, og han ble anmodet om å foreslå en ny. Anton Tønnessen fra Loshavn ble foreslått, en skipsfører i 60-årene og "..en vel anset mand her på stedet." Han ble godtatt.

John Tønnessen med sin familie på Katland i 1922. Det var sønnen Arne som tok bildet. Han vikarierte for sin far noen måneder høsten 1928. (Billedsamlingen - Loshavn og Eikvåg Vel)

I følge Jakob Birkenes sin bygdebok for Spind fra 1950, har det kun vært to midlertidige fyrvoktere på Katland. Sigvald Tønnesen hadde sitt første år på Katland som midlertidig ansatt fra 1914 til 1915. Samuel G. Lande tiltrådte først etter at John Tønnesens sønn Arne hadde fungert som midlertidig fyrvokter et par måneder høsten 1928.

Ferieavløsere og vikarer har nok kommet i tillegg. Ihvertfall i Emanuel Tønnesens tid var det vanlig å slukke fyret noen uker rundt St. hans. Dersom dette har vært vanlig også tidligere, har vel dette bidratt til å begrense behovet for ferieavløsere.

Iver Martin Unsgaard døde i november 1903, og hans etterfølger ble ansatt på nyåret i 1904. Samuel Lande dro fra fyret i desember 1933, og Emanuel Tønnesen overtok i 1934; i disse mellomperiodene var det nok også noen som voktet fyret.

Fyrvoktergjerningen var på mange måter en familiegeskjeft, og flere i samme familie opparbeidet seg den nødvendig kompetansen for å drive et fyr. Derfor har nok ofte vokternes sønner vært brukt som avløsere.

I 1946 var det snakk om å ansette en reserveassistent ved Katland. Emanuel Tønnessen foreslår i et brev til Fyrdirektøren at sønnen Eyvind blir ansatt, fordi det ville bli vanskelig å håndtere fremmede der ute. Vaktavløsningen måtte nemlig skje gjennom soveværelset. Han ble midlertidig ansatt som reserveassistent i november.

Under krigen var en annen sønn, Emil, i virksomhet som "innleid hjelp".


------------------------------------
Les:
Krigstid
Anton Severin  • Kommentarer(0)//katlandfyr.loshavnsidene.net/#post4
Neste »