LOSHAVN FORTiDSVERN

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnÅrsrapport 2017/2018

Årsrapporter m.m.Opprettet av Anders Nygaard 28 nov., 2018 11:33

Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Arthur Danielsen, Gunnar Torød og Karl August Nygaard. Varamenn: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard. Revisor Gunnar Loshamn.

Foreningen har kun uttalt seg om en sak. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen til å bygge hytte på gnr. 2 bnr.197., like over Loshavn og nær Støhuset. Foreningen mener at det ikke bør gies dispensasjon til dette.

Sommeren 2017 hadde foreningen en historisk vandring fra Rennesåga til Jentekilen. Pga dårlig vær kom vi ikke lenger enn til St.Hans haugen. Arthur Danielsen og Alf-Arian Loshamn var «historikerne».


Støhuset er restaurert med ny kledning, nye vinduer og ny dør. Innvendig er alt malt og nye rammer er satt på bildene som vil bli hengt opp i nær fremtid. Foreningen fikk 42.000.- i støtte fra Vestlandske Bykreditts Stiftelse til dette arbeid. Alf-Arian hadde med seg 3 elever fra Farsund Ungdomsskole til arbeidet. Videre fikk vi god hjelp til innsetting av vinduer fra Arnfred Gilja.

Foreningen har fått 10.000.- i støtte til restaurering av lavetten til kanonen fra Vest-Agder Fylkeskommune (kultutminnestøtte). I tillegg vil Fylket betale et opplysningsskilt som skal settes opp ved kanonen. Dette skal fortelle litt om kanonens historie.

Det har vært dugnad rundt kanonen og Støhuset. Over 20 stk var med på dugnaden. Videre har Loshavn og Eikvåg vel bekostet grus til stien opp til Støhuset. Dette arbeid har Trond Andreassen stått for. Flott arbeid. Det gjenstår enda litt ryddearbeid og litt murerarbeid (trinnene opp fra Loshavn) alt er ferdig.

Alf-Arian har vært i kontakt (møte) med fylket og kulturminnefondet for å forhøre seg om muligheten til å få støtte til restaurering av Færøytårnet. Dessverre faller ikke denne bygningen inn under vilkårene for støtte fordi bygningen er i sin helhet er bygget opp for bare 35 år siden. Her må man finne andre finansieringsmåter. Dette arbeid er også for stort til å gjøres på dugnad.

Alf-Arian har også vært i kontakt med Nebddal angående beskjæring og forskjønnelse av de 4 trær i Viga. Fortidsvernet kan søke støtte til dette arbeid fra Kulturminnefondet og få 50 % dekket. Nebdal takket nei for tilbudet. De mente at de kunne klare dette selv og få full støtte for arbeidet.

Beskjeden foreningen fikk om at Arthur plutselig døde har gjort et sterkt inntrykk hos alle i Loshavn. Den kunnskap han satt inne med kan ikke erstattes. Mange planlagte prosjekt vi hadde planer om å gjennomføre de neste årene blir nå vanskelig å gjennomføre. Nettsiden foreningen har håper vi å få opp igjen i løpet av høsten. Foreningen har selvfølgelig sent blomster til bisettelsen av Arthur Danielsen.

Loshavn 17.7.2018

Alf-Arian Loshamn

Referat årsmøte 18.07.2018

Bedehuset. Tilstede 12 stk.

Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent uforandret. Kr. 100.- .

Valg. Alf-Arian Loshamn ble gjenvalgt som formann. Gunnar Torød og Karl August Nygaard ble gjenvalgt for 2 nye år. Oskar Nygaard går inn i styret for 1 år (Arthur Danielsens plass). Varamenn Karsten Kjølleberg og Anders Nygaard valgt for 1 år. Tove Nygaard ikke på valg. Revisor Gunnar Loshamn.

Loshavn 18.07.2018

Alf-Arian Loshamn


Minneord om Arthur

En bolig på et lite skjær - boka om Katland fyr

Venner av Søndre Katland Fyr på Facebook

  • Kommentarer(0)//fortidsvern.loshavnsidene.net/#post40

Den nye lavetten er ferdig

NyheterOpprettet av Arthur Danielsen jr 30 mai, 2018 14:03
Se så fin kanonen er med den nye lavetten.

Kanonen på Støa har voktet over Loshavn i svært lang tid. Den ble gitt til Loshavns befolkning av besetningen på den franske kaperen "Le petit Diable" i 1796. (Trykk på bildene for å få et større bilde)


Den nye lavetten til kanonen er på plass. Det er også en liten benk rett bak kanonen; det som mangler nå er litt rydding i buskene rundt kanonen, noe som forhåpentlig kan skje ved en dugnad i sommer.

En informasjonstavle om historien til kanonen er også under utvikling.

___________________________

Les mer:
Tidligere sak om kanonen
Historien om kanonen


  • Kommentarer(0)//fortidsvern.loshavnsidene.net/#post39

Kulturminner på havbunnen

NyheterOpprettet av Arthur Danielsen jr 08 mai, 2018 14:53
Norsk Maritimt Museum har 24 registrerte forlisberetninger fra nærområdet til Loshavn. Det viser en rapport som foreligger fra museet.

Rapporten "Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner" er en del av prosjektet "Uthavner i verdensklasse". For Loshavns vedkommende blir det i rapporten gjort rede for hva som har blitt gjort hittil for å kartlegge disse kulturminnene opp igjennom årene - men rapporten viser også at det er mer kunnskap å hente.


Rapporten "Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner" kan du laste ned ved å trykke på bildet.


Rapporten konkluderer med at det finnes mye kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen rundt Loshavn, men museet har ikke oversikt over utstrekning eller mektighet av kulturlag i havnen eller ute på reden. Loshavn ser ut til å være relativt lite forstyrret av moderne inngrep, heter det. Sett i sammenheng med Børre Ludvigsens undersøkelse om krittpiper i havnebassenget for 36 år siden, tyder dette på at det er et godt potensial for videre studier av materialet her.

Arkiv- og gjenstandsmaterialet fra Loshavn er meget begrenset, understrekes det, men mulighetene for å bygge opp en bredere kunnskapsbase antas å være brukbar.


------------------------------------------------------

Les mer:
Tidligere sak om kulturminner under vann
Krittpiper og hummer
Ludvigsens rapport
Langt igjen til verdensarvlisten
Agders uthavner
Norsk Maritimt Museum
Lokalhistorie fra havets bunn (Bok av Svein Syvertsen)

Last ned rapporten HER

  • Kommentarer(0)//fortidsvern.loshavnsidene.net/#post38
Neste »