LOSHAVNSBLOGGEN

LOSHAVNSBLOGGEN

Feil om Færøytårnet

TrivialiteterOpprettet av Arthur Danielsen jr ma., mars 13, 2017 12:48:42

Farsund kommune vurderer i sin forvaltningsplan for Færøy å bygge steinbrygge med fortøyningsbolter på øyas nordøstside, og overnattingsmuligheter i Færøytårnet. Kommunens beskrivelse av historien til det karakteristiske landkjenningsmerket på Færøy er imidlertid helt feil.

I planen skriver kommunen følgende om Færøytårnet:

"For å skille Søre Katland fyr fra de øvrige ble det montert et speilfyr på Færøy. Det ble bygget et stort tårn med speil som skulle reflektere lyset fra Katland fyr. Forsøket ble ikke vellykket. l dårlig vær ble effekten av speilet sterkt redusert. Speilet ble tatt vekk, men tårnet sto igjen."

Faktisk er det slik at Færøytårnet ble oppført etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet i 1797. Det ble bygget som landkjenningmerke for skipstrafikken. Katland fyr ble bygget i 1878 - altså 81 år senere.

Farsund kommune har spenstige planer om å gjøre det mulig for overnatting i Færøytårnet, og bygging av steinbrygge på den nordøstlige siden av Færøy.


Farsund kommune ser ut til å ha brukt en rapport om statens kulturhistoriske eiendommer fra 2009 som kilde. Rapporten var en del av en landverneplan for maritim infrastruktur, og det ser ut til å være her feilen dukket opp første gang.

Misforståelsen om at Katland fyr og Færøytårnet skulle ha noe med hverandre å gjøre bunner antagelig i Katlands"speilfyr." I denne sammenheng er begrepet "speilfyr" noe misvisende, selv om en installasjon med en slik intensjon faktisk ble ført opp samtidig med at fyret på søndre Katland ble bygget i 1878 - men det var ikke på Færøy den ble installert.

På Færøykalven (østre Kalven), en holme like sør for Færøy, ble det nemlig bygget en reflektor da Katland fyr ble ført opp. Dette var rett og slett en treplate hvor det var påmontert små glasstykker. Disse var mot innsiden lakkert og virket som speil. Platen var montert på et jernstativ i en bestemt vinkel, slik at lyset fra fyret ble reflektert. Fyrdirektøren betalte 4 kroner i året til grunneier i leie for å anvende holmen til dette formålet.

Reflektoren var slett ingen suksess, men det får vi håpe kommunens spenstige planer for Færøy vil bli. Dersom planene blir realisert, vil området bli tilgjengelig for almenheten i langt større grad enn kanskje noen gang før.

Faksimile fra "Norske Intelligens-sedler" fra 14. juni 1797. Her ble det offentliggjort at det var beordret bygging av et landkjenningsmerke på Færøy, som skulle stå ferdig til "førstkommende Julii Maaneds Begyndelse". Kunngjørelsen av denne beordringen var datert 17. mai 1797. Allerede i september 1796 ble det inngått en avtale med grunneierne på Huseby som gav tillatelse til oppføringen av tårnet på deres grunn.

Les mer:
Færøytårnets historie
Om reflektoren
Katland Fyr
Forvaltningsplan for Færøy

Maritim landverneplan

Loshavn i 1819

  • Kommentarer(0)//bloggen.loshavnsidene.net/#post10

Loshavn filmet med drone.

TrivialiteterOpprettet av Arthur Danielsen jr ti., november 29, 2016 14:03:02
Se Kenneth Gundersens fantastiske dronefilm. Her får du se Loshavn fra et perspektiv som få har sett før.

Dronen starter i "Ågeren" og tar av i Sjøbakken, da får du se Loshavn i et vidunderlig fugleperspektiv. I tillegg får du en sveip over Sandøy, mens Færøy og Katland skimtes i det fjerne.
Utsikten er upåklagelig, selvsagt, og dronen ser ut til å ha fått med seg absolutt alt.
En godværsdag av de sjeldne er det også.

Mer:
Loshavn på Youtube  • Kommentarer(0)//bloggen.loshavnsidene.net/#post9

NRK-program fra 1977

TrivialiteterOpprettet av Arthur Danielsen jr ma., juli 28, 2014 21:12:21

I NRKs arkiver finnes et artig TV-program fra 1977. En stor del av programmet er fra Loshavn.

Her er intervju med Arthur Danielsen sr, mengder av sørlandsklisjeer, og en fornøyelig avslutning med bryggedans utenfor hos Abraham Tønnessen - med Abraham i hovedrollen, selvsagt.


Programmet er både langt og drygd, men morsomt å se på 37 år i etterkant; det gjør likevel ingenting om du spoler fram 21 minutter og 20 sekunder - det er da det begynner i Loshavn.

Programmet finner du HER  • Kommentarer(0)//bloggen.loshavnsidene.net/#post7
Neste »